Wykładziny i płyty gumowe to gama produktów o różnych charakterystykach i właściwościach. Mogą być wykonane z różnych rodzajów gumy (SBR, NBR, NR i EPDM), posiadać przekładki materiałowe, różne grubości, przetłoczenia i wzory. Niezależnie od powyższych rozróżniających je parametrów posiadają kilka cech wspólnych przekładających się na wymagania dotyczące ich transportu i bezpiecznego składowania.

W poniższym artykule przestawiamy jak w bezpieczny sposób pakować i obchodzić się z takimi produktami jak płyta, wykładzina czy mata gumowa. Niezależnie od rodzaju materiału z którego są wykonane wykładziny i płyty gumowe płyty są zwijane w rolki. Najpopularniejszym wymiarem spotykanym na rynku są rolki o szerokości 1200 mm i długości 10 metrów. Nasz magazyn dysponuje również rolkami niestandardowymi o szerokościach 1000, 1400 i 2000 mm. Rolki te mogą być różnie pakowane. Najpopularniejszymi sposobami pakowania rolek jest folia pakowa, folia stretch oraz worki jutowe zabezpieczane ściągaczem. Wykładziny i płyty gumowe są materiałem ciężkim. Ich waga różni się w zależności od grubości oraz gęstości gumy z której zostały zwulkanizowane. Bardzo często waga pojedynczej rolki przekracza maksymalny ciężar 25 kilogramów dopuszczony do podnoszenia przez pojedynczą osobę.

Należy pamiętać aby podczas pakowania i transportu płyt osoby mające styczność z rolkami płyt gumowych były wyposażone w środki ochrony osobistej takie jak rękawice oraz bezpieczne obuwie ze wzmocnionym noskiem. Zaleca się również stosowanie kamizelek odblaskowych oraz odzieży roboczej. Poniżej prezentujemy kilka wariantów bezpiecznego sposobu pakowania płyt i wykładzin gumowych na paletach przy użyciu wózka widłowego.

Wariant 1: Transport pojedynczej rolki z palety, na której rolki płyt są ułożone pionowo.

 • Krok1 – Podjazd wózkiem jezdniowym pod paletę w sposób zaprezentowany na zdjęciach poniżej. Widły w odległości ok. 30 cm od rolki płyt gumowych.

Wózek widłowy magazyn SCP Wózek widłowy magazyn SCP

 • Krok2 – Pchnięcie rolki z palety na widły wózka jezdniowego.

 • Krok3 – Przetoczenie rolki w kierunku karetki wózka jezdniowego.

 • Krok4 – Wyrównanie rolki na widłach poprzez jej przepchnięcie (jeżeli jest konieczne).

 • Krok5 – Ustawienie wideł wózka jezdniowego w pozycji transportowej.

 • Krok6 – Przetransportowanie rolki do palety i ustawienie wideł na wysokości palety. Pochylenie wideł w kierunku palety w celu ułatwienia przetoczenia rolki.

  

 • Krok7 – Przetoczenie rolki z wideł na paletę

  

 • Krok8 – Powtórzenie kroków 1 – 7 w celu ułożenia kolejnych dwóch rolek na palecie

Wariant 2 Transport kilku rolek z palety, na której rolki są ułożone poziomo.

 • Krok1 – Podjazd wózkiem jezdniowym pod paletę w sposób zaprezentowany na zdjęciach poniżej.

 

 • Krok2 – Przetoczenie rolki w kierunku karetki wózka jezdniowego.

 

 • Krok3 – Przetoczenie kolejnych rolek w kierunku karetki wózka jezdniowego.

 

 • Krok4 – Ustawienie wideł wózka jezdniowego w pozycji transportowej.

 

 • Krok5 – Przetransportowanie rolek do palety.

 

 • Krok6 – Ustawienie wideł na wysokości palety. Pochylenie wideł w kierunku palety w celu ułatwienia przetoczenia rolek.

Układanie „w piramidę”

Układanie „na zakładkę”

 • Krok7 – Przetoczenie rolki z wideł na paletę.

Układanie „w piramidę”

Układanie „na zakładkę”

 • Krok8 – Przetoczenie kolejnej rolki z wideł na paletę.

Układanie „w piramidę”

Układanie „na zakładkę”

 • Krok9 – Przetoczenie kolejnej rolki z wideł na paletę.

Układanie „w piramidę”

 • Krok10 – Paleta gotowa do wykonania zabezpieczenia. Zabezpieczenie polega na zbindowaniu oraz owinięciu folią stretch.

Układanie „w piramidę”

Układanie „na zakładkę”

Wariant 3 Transport kilku rolek z palety, na której rolki są ułożone pionowo (ciężka rolka).

 • Krok 1 – Ustawienie wideł wózka jezdniowego w sposób zaprezentowany poniżej. Widły w odległości ok. 30 cm od rolki; Pchnięcie rolki z palety na widły wózka jezdniowego.

 

 • Krok 2 – Przetoczenie rolki w kierunku karetki wózka jezdniowego.

 • Krok 3 – Pchnięcie kolejnej rolki z palety na widły wózka jezdniowego.

 • Krok 4 – Przetoczenie rolki w kierunku karetki wózka jezdniowego.

 • Krok 5 – Ustawienie wideł wózka jezdniowego w pozycji transportowej.

 • Krok 6 -Przetransportowanie rolek do palety; Ustawienie wideł na wysokości palety. Pochylenie wideł w kierunku palety w celu ułatwienia przetoczenia rolek. Przetoczenie rolki z wideł wózka jezdniowego na paletę.

 

 • Krok 7 – Przetoczenie kolejnej rolki z wideł na paletę. Paleta gotowa do wykonania zabezpieczenia. Zabezpieczenie polega na zbindowaniu oraz owinięciu folią stretch.