Polityka prywatności

Art. 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony danych osobowych użytkowników sklepu internetowego znajdującego się pod adresem
  sklepscp.pl, zwanego dalej „Sklepem internetowym”. Niniejszy dokument stanowi integralną część Regulaminu sklepu internetowego sklepscp.pl.

2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”) w odniesieniu do danych użytkowników jest:

SCP Sp z o.o.
Turystyczna 1
43-155 Bieruń
NIP: 1231166267 REGON: 141603960

3. Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000318698, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS.

4. Podanie Danych Osobowych przez Klienta sklepu internetowego jest dobrowolne, jednak jest konieczne do skorzystania z określonych funkcjonalności naszego sklepu. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki klient wyraził zgodę. Dane, które gromadzimy są niezbędne w celu realizacji kompleksowej obsługi handlowej a należą do nich:

 • imię i nazwisko,
 • adres rozliczeniowy,
 • adres doręczeń,
 • numer kontaktowy, adres e-mail,
 • nazwa oraz NIP firmy.

W przypadku, gdy klient nie poda niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazi zgody na ich przetwarzanie, zrealizowanie zamówienia może być niemożliwe.

5. Administrator zapewnia bezpieczeństwo przekazanych danych oraz realizację uprawnień użytkowników, wynikających z rozporządzenia RODO. Użytkownik ma prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • zmiany przetwarzanych danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie oraz całkowite ich usunięcie,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Żądanie zmiany lub usunięcia danych może być dokonane na podstawie oświadczenia woli skierowanego na adres korespondencyjny spółki:
SCP Sp. z o.o., Turystyczna 1, 43-155 Bieruń lub za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@sklepscp.pl. Administrator może odmówić usunięcia danych Użytkownika wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora.

7. Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem sklepu internetowego będą przetwarzane w celu:

 • zapewnienia kompleksowej obsługi handlowej tj. kontaktu z klientem,
 • realizacji zamówień,
 • obsługi posprzedażowej wykonywanie ciążących na nas obowiązków prawnych,
 • wystawianie i przechowywanie faktur oraz obsługi księgowej.

8. Zapewniamy, że nasza firma przestrzega polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten systematycznie był coraz wyższy. Dostęp do danych osobowych mają pracownicy Administratora, jednak w zakresie niezbędnym oraz zgodnym z założonym celem przetwarzania. Upoważnieni pracownicy Administratora zostali przeszkoleni w zakresie ochrony danych osobowych oraz zapoznani z wewnętrznymi instrukcjami. Wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania danych zostały zobowiązane do zachowania poufności danych oraz zabezpieczania ich przed dostępem dla osób nieuprawnionych.

9. Nie zamierzamy przekazywać danych osobowych do Państwa Trzeciego lub Organizacji Międzynarodowej. Gromadzone przez nas dane osobowe przekazywane są innym administratorom wyłącznie gdy jest to niezbędne w celu realizacji umowy lub gdy SCP Sp. z o.o. lub podmiot trzeci ma uzasadniony interes w przekazywaniu danych. Ponadto na podstawie przepisów prawa lub decyzji urzędowej oraz sądowej, która podlega wykonaniu, dane mogą być przekazywane innym administratorom, o ile będziemy do tego zobowiązani. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym na zlecenie administratora, w szczególności podmiotom księgowo- kadrowym, dostawcom usług IT, w tym firmie hostingowej, firmom kurierskim z którymi współpracujemy oraz podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu np. dokonania zwrotów na Państwa rzecz.

10. Użytkownik sklepu ma możliwość do otrzymywania aktualnych informacji i materiałów promocyjnych. Aby włączyć usługę newsletteru należy wyrazić zgodę na otrzymywanie powiadomień, a następnie zatwierdzić to w otrzymanym mailu. Każda wiadomość e-mail będzie zawierała link umożliwiający rezygnację z otrzymywania wiadomości. Rezygnacja z komunikacji nie obejmuje ważnych wiadomości dotyczących spraw administracyjnych, aktualizacji, sporów i kwestii związanych z obsługą klienta, które są niezbędne do świadczenia usług.

Art. 2 Okres Przetwarzania Danych

 1. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji umowy:
 • dokumenty sprzedaży – przez okres wymagany przepisami o księgowości,
 • dane adresowe – do czasu wygaśnięcia okresu rękojmi lub gwarancji – zależnie od tego, który jest dłuższy. Po tym okresie dane są usuwane.

Art. 3 Postanowienia Końcowe

 1. Administrator zobowiązuje się do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, w szczególności przez zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

 

Polityka Cookies

Art.1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka określa zasady tworzenia, przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies w celu zrealizowania drogą elektroniczną usług żądanych przez Użytkownika.
 2. Administrator w celu świadczenia usług drogą elektroniczną tworzy i przechowuje
  tymczasowe pliki i uzyskuje dostęp do wybranych informacji w urządzeniach Użytkownika.
 3. Cookies – oznacza dane binarne, najczęściej niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i
  przechowywane na urządzeniach Użytkownika, które są wykorzystywane w językach
  programowania do sprawniejszej komunikacji serwisu internetowego i użytkownika.
 4. Pliki Cookies tworzone na urządzeniach użytkownika mogą pochodzić zarówno z systemu Administratora (t.zw. Cookies własne) jak i też z zewnętrznych programów nadzorujących komunikację w internecie (t.zw. Cookies zewnętrzne np. pochodzące z serwisów Google i innych).
 5. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.

Cele stosowania Cookies

 1. Ciasteczka i podobne technologie używane są w witrynach internetowych w celu zapewnienia poprawnej transmisji danych pomiędzy połączonymi komputerami. Mają one bardzo szerokie zastosowanie:
 • pomagają dostosować zawartość strony i ustawień w komputerze odbiorcy,
 • zapamiętują preferowany wygląd strony, np. ustawiony rozmiar czcionki,
 • zapewniają wykonanie przez użytkownika kilku etapowych czynności (np. dodania artykułu, dokonania zakupu w sklepie internetowym
 • dopasowanie wyświetlanych reklam do zainteresowań odwiedzających witryny.

Można powiedzieć, że technologia „ciasteczek” jest niezbędna do prawidłowego wyświetlania stron interaktywnych.

 1. Oprócz ciasteczek wysyłanych ze strony z która się łączymy, pliki cookies mogą być wysyłane także z serwerów stron, do których się odwołują, np. Google, YouTube czy serwisy społecznościowe jak Facebook, Twitter i inne.
 2. Najogólniej możemy podzielić Cookies na dwa typy plików:
 • cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika,
 • cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 1. W normalnej sytuacji stosowane Cookies są bezpieczne dla użytkownika. Przy prawidłowym ich stosowaniu nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu (jest ograniczony) oraz przypisaną wartość (klucz).
 2. Pliki cookies nie gromadzą żadnych danych osobowych, w tym nazwisk i adresów e-mail.
 3. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeśli użytkownik nie wyłącza możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z różnych witryn, oznacza to w praktyce, że wyraża zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze. Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści i usług udostępnianych w naszych witrynach, w szczególności wymagających logowania i później zrealizowania na przykład transakcji zakupu w sklepie internetowym. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania stron w większości witryn.
 4. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 5. Należy zaznaczyć, że technologia Cookies jest wykorzystywana przez hakerów do infekowania komputerów i wprowadzania złośliwego oprogramowania. Technologia Cookies, która ma zapewnić prawidłową komunikację z serwerem strony jest w tym przypadku wykorzystywana niezgodnie ze swoim przeznaczeniem. Ochronę przed takim atakiem jak i też innymi formami prób hakerskich powinien zawsze stanowić przede wszystkim dobry program ochrony antywirusowej.

Pliki do pobrania

Polityka prywatności
Polityka cookies