Charakterystyka elastomerów

KAUCZUK NATURALNY (NR)
+ bardzo dobra elastyczność i właściwości mechaniczne (wydłużenie przy zerwaniu, wytrzymałość na rozciąganie, odporność na ścieranie)
+ małe zniekształcenie trwałe oraz duża wytrzymałość na zginanie podczas rozciągania
– brak odporności na działanie olejów, ozonu, warunków atmosferycznych i ciepła
– łatwopalny

KAUCZUK STYRENO-BUTADIENOWY (SBR)
+ lepsza odporność na ścieranie i starzenie cieplne niż NR
+ lepsza odporność przy krótkotrwałej ekspozycji na wysokie temperatury niż NR
– mniej elastyczny niż NR, z czego wynika mała sprężystość odbicia
– brak odporności na działanie olejów, ozonu, warunków atmosferycznych i ciepła
– brak odporności strukturalnej podczas rozciągania, łatwopalny

KAUCZUK BUTYLOWY (IIR)
+ dobra wytrzymałość na działanie ozonu i warunki atmosferyczne; bardzo niska przepuszczalność gazów i powietrza
+ dobre właściwości elektroizolacyjne
+ dobre właściwości w niskich temperaturach; materiał o wysokim współczynniku amortyzacji drgań
+ dobra odporność na działanie gorącej wody i substancji chemicznych
– niska sprężystość; brak odporności na działanie olejów i tłuszczów
– łatwopalny

KAUCZUK ETYLENOWO-PROPYLENOWY (EPDM)
+ świetna odporność na starzenie cieplne, warunki atmosferyczne, ozon, substancje chemiczne, gorącą wodę,
parę i rozpuszczalniki polarne, np. aceton, metanol lub estry
+ dobre właściwości elektroizolacyjne
+ bardzo dobra odporność na ciepło przy jednoczesnym zachowaniu dobrych właściwości w niskich temperaturach
– mała odporność na węglowodany alifatyczne i aromatyczne (oleje mineralne, etylina, paliwa)
– łatwopalny

KAUCZUK NITRYLOWY (NBR)
+ bardzo dobra odporność na działanie olejów i paliw; dobre właściwości mechaniczne, niskie trwałe
odkształcenie w nacisku
+ lepsza odporność na ciepło niż SBR, niska przepuszczalność gazów
– brak odporności na działanie warunków atmosferycznych; łatwopalny, przy spalaniu emitujący toksyczne opary
– brak odporności na działanie rozpuszczalników aromatycznych i polarnych

KAUCZUK NITRYLOWY UWODNIONY (HNBR)
+ bardzo dobre właściwości mechaniczne, bardzo dobra odporność na ścieranie i ciepło
+ bardzo dobra odporność na starzenie cieplne, ozon i warunki atmosferyczne
+ bardzo dobra odporność na działanie olejów, tłuszczów i paliw; bardzo dobra odporność na działanie gorącej wody i pary
– brak odporności na działanie rozpuszczalników aromatycznych i polarnych
– złe właściwości elektroizolacyjne, łatwopalny, przy spalaniu emitujący toksyczne opary

KAUCZUK CHLOROPRENOWY (CR)
+ dobra odporność na ciepło, ozon i warunki atmosferyczne
+ średnia odporność na działanie olejów; dobre właściwości mechaniczne i elastyczność; dobra odporność na zginanie
+ trudnozapalny
– w zależności od typu CR materiał może mieć różne charakterystyki samoutwardzania przy niskich temperaturach
– może ulegać krystalizacji
– brak odporności na działanie paliw

POLIETYLEN CHLOROSULFONOWY (CSM)
+ dobra odporność na starzenie cieplne, ozon i warunki atmosferyczne; niska przepuszczalność powietrza
+ dobra odporność na działanie substancji chemicznych (szczególnie w przypadku substancji mocno utlenionych)
– brak odporności na działanie niskich temperatur
– brak odporności na działanie paliw

KAUCZUK AKRYLOWY (ACM)
+ dobra odporność na starzenie cieplne, ozon i warunki atmosferyczne
+ bardzo dobra odporność na działanie olejów, tłuszczów i paliw
+ duża odporność na ciepło
– słaba odporność na substancje chemiczne, hydrolizę i niskie temperatury
– słabe właściwości mechaniczne i słaba elastyczność

KAUCZUK POLIURETANOWY (PU)
+ dobra odporność na starzenie cieplne, ozon i warunki atmosferyczne
+ bardzo dobra odporność na ścieranie, bardzo dobra wytrzymałość strukturalna i na rozciąganie
– niska przepuszczalność gazów
– bardzo wrażliwy na wodę szczególnie w temperaturze przekraczającej 50°C
– przy wyższych temperaturach ulega trwałemu odkształceniu, łatwopalny

KAUCZUK SILIKONOWY (MVQ)
+ bardzo dobra odporność na wysokie i niskie temperatury
+ doskonała odporność na starzenie cieplne, ozon i warunki atmosferyczne
+ dobre właściwości elektroizolacyjne; właściwości mechaniczne pozostają niezmienne w szerokim zakresie temperatur
+ niepalny
– średnie właściwości mechaniczne
– średnia odporność na działanie olejów
– wrażliwy na działanie gorącej wody i pary
– bardzo niska odporność na działanie paliw

KAUCZUK FLUOROSILIKONOWY (MFQ)
+ bardzo dobra odporność na wysokie i niskie temperatury
+ doskonała odporność na starzenie cieplne, ozon i warunki atmosferyczne
+ dobre właściwości elektroizolacyjne; właściwości mechaniczne pozostają niezmienne w szerokim zakresie temperatur
+ bardzo dobra odporność na działanie olejów i paliw
– średnie właściwości mechaniczne
– stosunkowo wysoka cena

KAUCZUK FLUOROWY (FPM)
+ bardzo wysoka odporność na ciepło; doskonała odporność na starzenie cieplne, ozon i warunki atmosferyczne
+ bardzo dobra odporność na działanie substancji chemicznych, niska przepuszczalność gazów
+ trudnozapalny
– wrażliwy na działanie gorącej wody, pary, kwasów, aminów oraz rozpuszczalników polarnych
– słaba odporność w niskich temperaturach

Karty materiałowe

Karta techniczna - SBR

SBR  70°Sh. +/-5, 3-4MPa – pobierz

Karta techniczna - NBR

NBR  65°Sh. +/-5, 3-3,5MPa – pobierz

Karta techniczna - EPDM

EPDM  65°Sh. +/-5, 3-3,5MPa – pobierz

Tolerancje wymiarowe płyt gumowych

 Tolerancje wymiarów płyt gumowych zestawiono w poniższej tabeli 

Grubość (mm) Tolerancja (mm) Szerokość (mm) Długość (mm)
1,0 ± 0,2

1400±30

lub

1200±24

 

10 000±50

1,5
2,0 ± 0,3
3,0
4,0

 

 

± 0,5

 

 

1200±24

5,0

 

5 000±20

6,0
7,0
8,0
9,0
10,0 ± 0,8