Regulamin sklepu internetowego www.sklepscp.pl

I. Postanowienia ogólne

 1. Przedsiębiorcą prowadzącym sklep internetowy, znajdujący się pod domeną internetową www.sklepscp.pl, zwany dalej „Sklepem” jest firma:

SCP Sp. z o.o.

43-155 Bieruń,

Turystyczna 1

NIP: 1231166267

REGON: 141603960

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS. Przedsiębiorca jest także administratorem danych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanej RODO.

 1. Kontakt ze Sklepem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: esklep@sklepscp.pl lub pod nr tel.:+48 505 15 30 40.
 2. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.
 3. Sklep www.sklepscp.pl oferuje sprzedaż detaliczną przez Internet. Sklep jest sklepem specjalistycznym.
 4. Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej.
 5. Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.
 6. Właściciel www.sklepscp.pl zobowiązuje się do bezpiecznego przetwarzania danych osobowych klientów sklepu.
 7. Polityka Prywatności znajduje się TUTAJ.

 

II. Definicje

 1. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.sklepscp.pl, prowadzący sprzedaż produktów znajdujących się w jego ofercie.
 2. Właściciel – SCP Sp. z o.o., 43-155 Bieruń, ul. Turystyczna 1, NIP: 1231166267, REGON: 141603960
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupu w Sklepie zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 4. Konto Klienta – pole zawierające dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz instrument służący do realizacji składanych przez Klienta zamówień.
 5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Produkt – rzecz oferowana do sprzedaży w sklepie internetowym.
 7. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.
 8. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
 9. Regulamin – niniejszy dokument określa warunki i zasady korzystania ze Sklepu oraz nabywania w nim produktów.
 10. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktu, zawierana na odległość, za pośrednictwem sklepu internetowego.

III. Techniczne warunki korzystania ze Sklepu

 1. W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien posiadać:
  • urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne,
  • dostęp do sieci Internet,
  • adres poczty e-mail.
 2. Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi. Pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach sklepu. Pliki Cookies, służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika Sklepu. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
 3. Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Cookies, udostępnionej TUTAJ i stanowiącej integralną część niniejszego regulaminu.

IV. Rejestracja i Logowanie

 1. Klient w celu założenia konta, klient dokonuje rejestracji, podając login, adres e-mail, hasło, telefon kontaktowy, imię, nazwisko oraz adres zamieszkania, za pomocą formularza.
 2. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika. Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.
 3. Założenie „Konta klienta” jest nieodpłatne.
 4. Rejestracja nie jest warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie.
 5. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.
 6. Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie internetowym osobom trzecim.
 7. Zarejestrowany Klient ma możliwość:
 • dostępu do statusu oraz historii zamówień,
 • otrzymywania indywidualnych rabatów i kuponów promocyjnych,
 • zamówienia produktów,
 • zmiany swoich danych,
 • zmiany swojego hasła,
 • sprawdzenia swoich zamówień,
 • całkowitego usunięcia swojego konta.
 1. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link do strony internetowej aktywujący konto.
 2. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.
 3. Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów bez uprzedniej zgody Właściciela.

V. Realizacja zamówień

 1. Sklep jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze.
 2. Umieszczenie na witrynie Sklepu Internetowego określonego towaru wraz z oznaczeniem jego ceny nie stanowi oferty jego sprzedaży, a jedynie zaproszenie dla Kupujących do składania ofert.
 3. Przed złożeniem zamówienia, klient zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym regulaminem. Fakt zapoznania się i akceptacji warunków niniejszego regulaminu, klient potwierdza jawnie przy rejestracji oraz przed ostatecznym potwierdzeniem takiego zamówienia. Formularz zamówienia nie zostanie zaakceptowany bez takiego potwierdzenia.
 4. Zamówienie zostaje złożone przez Kupującego w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru umieszczonego na witrynie Sklepu Internetowego, za określoną tam cenę.
 5. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Kupującego, jeżeli Sklep Internetowy niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.
 6. Sklep Internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia przez wiadomość e-mail, którą wysyła Kupującemu. Wiadomość zawiera potwierdzenie zawartej umowy sprzedaży, w szczególności: numer i datę zamówienia, dane zakupionego towaru, cenę i sposób jej zapłaty, dane stron umowy, miejsce, sposób i koszt dostawy.
 7. Jeżeli proponowana treść umowy sprzedaży nie jest zgodna z zamówieniem złożonym przez Kupującego, Kupujący powinien bez zbędnej zwłoki zawiadomić o tym Sklep Internetowy wysyłając wiadomość e-mail ze wskazaniem zauważonych rozbieżności. Sklep Internetowy bez zbędnej zwłoki prześle Kupującemu skorygowaną treść proponowanej umowy.
 8. Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 9. Klient składa zamówienie w następujący sposób:
 • wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka,
 • podanie danych do formularza rejestracyjnego bądź logowania, formularza dostawy,
 • wybór formy dostawy i płatności,
 • zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „kupuję i płacę”,
 • wysłanie potwierdzenia zamówienia na adres e-mail Klienta,
 1. Klient, którego zamówienie zostało przekazane firmie kurierskiej otrzymuje informacje o tym fakcie w wiadomości e-mail.
 2. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.
 3. Potwierdzenie zamówienia przesyłane do Klienta zawiera:
 • dane Sklepu w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu,
 • opis produktu,
 • jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów,
 • cenę zamówienia = cena łączna produktów + koszty wykonania umowy (m.in. płatności i dostawy),
 • formę dostawy – w tym termin, w którym nastąpi wysyłka i jeżeli są jakiekolwiek ograniczenia dotyczące wysyłki np. ciężaru bądź lokalizacji,
 • sposób płatności.
 1. Sklep dopuszcza możliwość odbioru osobistego w siedzibie firmy po uprzednim, telefonicznym ustaleniu terminu.

VI. Forma płatności

 1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia w formie:
  • Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy,
  • Płatności za pośrednictwem systemu Przelewy24: przelew online, płatność BLIK, płatność kartą.
  • Przekazem pocztowym,
  • Gotówką u kuriera
 2. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

VII. Ceny

 1. Wszystkie znajdujące się w sklepie internetowym oferty stanowią jedynie niezobowiązujące zaproszenie dla Klienta do przedłożenia odpowiedniej oferty kupna.
 2. Ceny podane przy produktach na stronie WWW Sklepu podawane są w złotych zawierają podatki i opłaty. Cena produktu przed oznaczeniem przycisku „do koszyka” nie zawiera kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat. Koszty przesyłki oraz dokonania płatności doliczane są do sumy zamawianych produktów. Klient jest informowany przed złożeniem zamówienia o dodatkowych kosztach np. związanych z opakowaniem.
 3. Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Sklep i Klienta jest cena produktu podana na stronie Sklepu przed złożeniem zamówienia przez Klienta, wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją umowy.
 4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, dokonania płatności) udostępniana jest przed wyborem opcji „kupuję i płacę” oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.

VIII. Dostawa

 1. Sposób dostawy wybrany jest przez sprzedawcę ze względu na wagę, gabaryt i charakterystykę towaru oferowanego przez Sklep i dostarczanego do kupującego:
 • Kurier DPD – przedpłata
 • Kurier TNT – przedpłata
 • Kurier Raben – przedpłata
 • Kurier DPD – pobranie
 • Kurier TNT – pobranie
 1. Czas realizacji zamówień wynosi do 7 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia i otrzymania płatności, a w przypadku wyboru przesyłki pobraniowej od momentu potwierdzenia zamówienia, chyba, że termin dostawy został ustalony w sposób indywidualny. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim konsument ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie dostarczony Kupujący może odstąpić od umowy.
 2. Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru do momentu, w którym Konsument go otrzyma, chyba że Konsument wybrał inną formę dostawy niż dostawy proponowane przez Sklep.
 3. Kupujący w momencie odbioru przesyłki ma możliwość sprawdzić towar i w razie jakiejkolwiek szkody spisać protokół w obecności dostawcy. Spisanie protokołu nie stanowi warunku do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy.
 4. Towary dostarczane są na terenie Polski.

IX. Prawo odstąpienia od umowy

Niniejszy rozdział dotyczy Użytkowników korzystających ze Sklepu jako Konsumenci.
 1. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu produktu stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie przed jego upływem na adres: esklep@sklepscp.pl lub SCP Sp. z o.o., 43-155 Bieruń, ul. Turystyczna 1.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres: SCP Sp. z o.o., 43-155 Bieruń, ul. Turystyczna 1.
 3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 4. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 5. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia ponosi Konsument, chyba, że Właściciel zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o jego prawie odstąpienia od umowy.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 7. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, Właściciel dokona zwrotu ceny produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta. Właściciel wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia. Sprzedawca może się jednak wstrzymać z dokonaniem zwrotu płatności do chwili otrzymania zwrotnego rzeczy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 8. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się na stronie internetowej sklepu.
 9. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za użycie niezgodne z przeznaczeniem, niewłaściwy montaż i użytkowanie.
 10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:
 • świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (zamówienie indywidualne),
 • świadczenia, których przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 • świadczeń, których przedmiotem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • świadczeń, których przedmiotem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 • świadczeń, które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb konsumenta.

X. Prawo Konsumenta do rękojmi

 1. Sklep oferuje produkty fabrycznie nowe, wolne od wad.
 2. Produkty oferowane na www.sklepscp.pl objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową. Istnieje domniemanie, że jeżeli Konsument zgłosił rękojmie Sprzedawcy w ciągu 12 miesięcy od doręczenia produktu to wada produktu istniała już w chwili jego wydania.
 3. Sprzedawca informuje, że w przypadku produktów objętych także gwarancją uprawnienia Kupującego i obowiązki gwaranta z tego tytułu są określone i należy je wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Udzielona Gwarancja na sprzedany Produkt jest uprawnieniem dodatkowym i nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej (art. 577 Kodeksu Cywilnego).
 4. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 5. Reklamacja na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową może być dokonana w sposób wybrany przez klienta, m.in.
 • listownie na adres: SCP Sp. z o.o., 43-155 Bieruń, ul. Turystyczna 1,
 • wysłanie wiadomości e-mail na adres: esklep@sklepscp.pl,
 • telefonicznie w godzinach pracy obsługi Sklepu dzwoniąc na nr tel.: +48 505 15 30 40.

Załącznik do sugerowanego formularza reklamacyjnego można znaleźć TUTAJ.

 1. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Konsumenta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.
 2. Właściciel ma obowiązek ustosunkować się do żądań postawionych w reklamacji przez Klienta niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Klienta.
 3. W przypadku braku odpowiedzi Sprzedawcy o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.7, reklamację uznaje się za przyjętą na korzyść Klienta.
 4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail oraz na wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym adres korespondencyjny.
 5. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, a sprzedawca nie wywiązał się z obowiązku wymiany wadliwego Produktu na wolny od wad albo wady nie usunie, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, jeżeli wada jest istotna.
 6. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 7. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów.
 8. Sprzedawca zobowiązuje się wykonać żądanie zawarte w zgłoszeniu reklamacyjnym w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Czas wykonania naprawy lub wymiany ustalany jest w sposób indywidualny biorąc pod uwagę rodzaj Produktu oraz wadę.
 9. Po uwzględnieniu reklamacji Sprzedawca zwróci Konsumentowi koszty przesyłki związane z reklamacją a poniesione przez Konsumenta. Sprzedawca przekaże należną kwotę Konsumentowi na rachunek bankowy.
 10. Jeżeli uznanie reklamacji jest związane z naprawą lub wymianą towaru – Sprzedawca odeśle produkt Konsumentowi na własny koszt.
 11. Uszkodzenia mechaniczne – jeżeli nie są wynikiem wad produktu – powstałe podczas użytkowania nie mogą być podstawą reklamacji. Reklamacji nie podlega też zużycie wynikające z normalnego użytkowania jak i też uszkodzenia w wyniku nieprawidłowych zabiegów konserwacyjnych.

XI. Zasady przetwarzania danych osobowych kupujących

 1. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Kupujących-osób fizycznych określone zostały w „Polityce prywatności”.

XII. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny na stronie www.sklepscp.pl/regulamin.
 2. Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści Regulaminu na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku dokumentu.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 4. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje obowiązujący.
 5. Właściciel dokona zmiany postanowień Regulaminu z ważnych powodów po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie Sklepu. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.
 6. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów.
 7. Jeżeli kupującym jest konsument, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży mogą być rozstrzygane w drodze mediacji (więcej informacji znajduję się tutaj: http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/pomoc/) lub przez Sąd Powszechny według właściwości ogólnej.
 8. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane polubownie przez Sąd Arbitrażowy lub Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Właściciela.
 9. Jeżeli kupującym NIE jest Konsument, odpowiedzialność Sklepu Internetowego z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.

 

Pliki do pobrania

Regulamin sklepu